Vårt samhällsansvar

Nyheter , Tips och råd 2021-03-22

Vårt samhällsansvar

”Globala målen” är den mest ambitiösa agenda som FN:s länder har kommit överens om. Fram till och med år 2030 ska den extrema fattigdomen vara avskaffad, ojämlikheter och orättvisor i världen ska ha minskat, främjandet av fred och rättvisa ska vara prioriterat och klimatkrisen ska vara löst.

Ett av FN:s globala mål är alla människors rätt till rent vatten och sanitet. För att kunna nå det målet krävs en gemensam satsning från samhälle, företag och privatpersoner.

Över 2 miljarder människor lever idag utan tillgång till grundläggande sanitet, vilket orsakar sjukdom och skapar en ohälsosam miljö. I synnerhet drabbas kvinnor och flickor som ofta ansvarar för familjens vattenförsörjning, vilket leder till förlorade inkomstmöjligheter och missade skoldagar. Tillgång till rent vatten och sanitet för alla är grundläggande för människors hälsa och utveckling.

 

Som en global aktör inom sanitet är det viktigt för oss på Saniflo att vi tar vårt ansvar. Det gör vi på olika sätt. Våra produkter tillverkas i egna fabriker, med högsta kvalitet, för att kunna hålla under lång tid. Vi betraktar vatten som ett viktigt världsarv och begränsar därför dess konsumtion i våra produkter likväl som dess negativa effekter på miljön från våra fabriker.

 

Som ett led i att gemensamt arbeta för FN:s globala mål, har vi förmånen att få samarbeta med organisationen Solvatten som ger fler människor tillgång till rent vatten.

 

Solvatten är en innovation som renar och värmer vatten med hjälp av solens UV-strålar. Efter några timmar i solen är vattnet fritt från de bakterier, virus och parasiter som annars orsakar vatten och hygienrelaterade sjukdomar som dysenteri och kolera. Sedan starten har Solvatten sett till att fler än 400 000 människor fått tillgång till rent vatten. Målsättningen är att nå 1 miljon människor år 2030. Denna fantastiska ambition vill vi vara en del av, och skänker därför 20 stycken Solvatten per år, vilket ger vatten till mellan 100–120 människor.

 

En Solvatten ger cirka 6 000 liter rent vatten per år, den behöver inga batterier, reservdelar eller kemikalier och den håller i mellan 7 och 10 år. Det är en fantastisk innovation som är miljövänlig, enkel att använda utan avancerade instruktioner, driftsäker och framför allt, den möter ett behov. Solvatten som produkt har allt som vi på Saniflo eftersträvar i vår egen produktutveckling.