Kondenspumpar för värmepannor

Tömningen av kondensat från värmepannor kan inte alltid bara ske genom tyngdkraften. Det är därför Saniflo tillhandahåller ett helt sortiment av kondensatpumpar: för gas- och oljepannor, för små kökspannor samt för pannor som behöver kondensatneutraliseringssystem.

Kondenspumpar för värmepannor

Filtrera för träffsäkrare resultat

Installera

Enhet att ansluta

Sanicondens Best Flat

Sanicondens Best Flat

Sanicondens Best Flat gör det möjligt att neutralisera surheten i kondensaten och...

  • Avfuktare
  • Gaspanna
  •  Oljepanna

Varje kondensorpanna avger kondensat som genereras av rök från förbränningen. Kallt vatten cirkulerar i de heta ångorna, vilket skapar kondens och leder till en överföring av energi från ångorna till vattnet och det bildas kondensat. Eftersom detta kondensat härrör från ångorna är de sura. Vid installation av en kondensorpanna måste man vara noga med att få bort det på rätt sätt. Pannorna är ganska ofta placerade långt från utlopp och därför behöver man pumpa kondensatet till avloppsnivån.

Saniflo är experter på detta område. Vi erbjuder flera lösningar för att pumpa kondensat eller neutralisera det, eller båda samtidigt. Vårt sortiment innehåller diskreta modeller som ska placeras under en väggmonterad panna eller en version med integrerad neutralisering särskilt för golvpannor.  Sanicondens Best Flat kombinerar dessa två fördelar: den installeras i din panna och kommer att neutralisera kondensatets surhet och pumpa bort det på ett säkert sätt.

Det är ett komplett system med en lyftpump för det behandlade kondensatet.

Sanicondens Best Flat är kompakt: den har fyra inlopp, är liten och har en tank med en kapacitet på 2 liter. Den kan fästas på väggen eller golvet.

Sanicondens Best Flat neutraliserar det sura kondensatet med hjälp av ett påfyllningsbart fack som innehåller granulat. Det första paketet ingår i startpaketet men det ska ersättas en gång om året med nya granulat (finns hos Saniflo).  Det säkerställer att dina rörledningar förblir skyddade från syraangrepp.

Sanicondens Best Flat kan också anslutas till en avfuktare. Den levereras med ett föranslutet larm vid strömavbrott och ett komplett installationspaket med backventil.