FAQ

 

Installation

 

Kan man installera en Saniflopump om man har en septiktank?

Det går bra att installera en Saniflo-malpump även om man har en septiktank. Malpumpen verkar mekaniskt (maler och pumpar) på materialet, aldrig på kemisk väg. Därför är den förenlig med en septiktank.

Vilket material ska man använda till avloppsledningar?

Avloppsledningar kan vara limbara platsrör, kopparrör eller pem-slang.

Vilka mått ska avloppsdiametern ha?

En av de stora fördelarna med Saniflo's malpumpar och bdt-pumpar är att de pumpar iväg avloppsvattnet i rör med en mycket liten diameter (från 22 till 32 mm för de allra flesta produkter, medan en del stora pumpar som Sanicubic använder DN50 och DN100) På så vis får man diskreta installationer och undviker stora ombyggnationer.

Rekommenderad avloppsdiameter kan variera beroende på pump. Se webbplatsens olika produktsidor för den mest lämpliga avloppsdiametern.

Går det att installera ett vertikalt avlopp?

Avloppets vertikala del (stigningen) ska vara så nära pumpen som möjligt. Om du trots detta vill börja med en horisontell ledning så bör denna inte överstiga 30 cm från pumpens utlopp räknat. Detta gäller inte för vår serie Saniaccess. Från ledningens högsta punkt måste fallet på den horisontella ledningen vara minst 1 % (1 cm per meter). Vi rekommenderar att installera en avtappningskran innan stigningen för att underlätta vid tömning av stigarledningen vid underhåll av pumpen. För att undvika undertryck rekommenderas att en vacuumventil installeras på den högsta punkten.

Vad är minsta nödvändiga vattentryck vid användning av Sanicompact?

Minsta nödvändiga vattenförsörjningstryck vid användning av en SANICOMPACT är 1,7 bar. Om ditt vattenförsörjningstryck är lägre än detta rekommenderar vi att installera en traditionell WC-stol, bakom vilken du placerar en fristående malpump.

Hur installerar man en Sanidouche+?

Sanidouche+ är en avloppspump för vatten som ska ledas bort från dusch och handfat. För att apparaten ska fungera väl måste duschens vattenlåsaxel vara placerad minst 8 cm från golvet. Om denna höjd inte respekteras kan vatten strömma tillbaka in i duschkabinen. Vi rekommenderar dessutom att du installerar en backventil i de övriga Sanidouche-anslutna sanitetsutrustningarnas avlopp (t.ex. i handfatets avlopp). För ytterligare information kan du ladda ner installationsanvisningen som du hittar på produktsidan eller kontakta vår tekniska service på 08-4041535. Öppettider måndag till fredag från 08.00 till 11.30 och 12.30 till 16.00.

Var sitter vattentanken i en Sanicompact?

Vattenförsörjningen hos alla SANICOMPACT-modeller sker med hjälp av en magnetventil, varför det inte finns någon vattentank. Mängden vatten per cykel är 1,8 l/3 l eller 3,8 l/5 l beroende på SANICOMPACT-modell. Vattenförsörjningstrycket ska vara minst 1,7 bar för att en tillfredsställande spolning ska garanteras med en SANICOMPACT.

 

Användning/funktion

 

Vilka krav ställer lagstiftningen på avloppssystem hos apparater som är utrustade med malpumpar?

Lagstiftningen stipulerar att apparater utrustade med malpumpar ska arbeta ihop med avloppsvattennätet, medan en enkel avloppspump kan fungera ihop med gråvattensystemet. För övrigt ska malpumpens/pumpens avloppsledning anslutas direkt till avloppsvattnets huvudledning.

För övrigt ska mal-/avloppspumpens ledning anslutas direkt till avloppsvattnets huvudledning (stor diameter).

Vilket underhåll kräver Saniflopump?

Malpumpen/Pumpen kräver inget speciellt underhåll, men för att garantera många års trogen och tillförlitlig drift rekommenderar vi att du rengör och avkalkar din malpump/pump regelbundet. Vårt speciellt anpassade rengöringsmedel för pumpar, Descaler, har utvecklats för att ta bort beläggningar men förbli skonsam mot apparatens inre delar. Effekten av denna åtgärd beror på vattnets hårdhet. Om du har en malpump, kan du använda traditionella produkter för att rengöra din WC-stol (samma gäller sortimenetet SANICOMPACT). Använd dock inte propplösande medel eller andra syror som kan skada de inre komponenterna i din pump.

Hur lång tid efter spolningen sätter Saniflopump igång?

Vid varje spolning startar pumpen 2 till 3 gånger. Varje pumpning är ca 2-3 sekunder lång. Om din pump arbetar längre än vad som är normalt kan det vara pumpens flottörsystem i gummi som behöver rengöras/avkalkas. I detta avseende kan du använda vitvinsvinäger eller, ännu bättre, vårt speciellt anpassade rengöringsmedel Descaler för SANIFLO-pumpar. Koppla ur pumpens elektriska anslutning, häll sedan 2 liter av produkten ner i WC-stolens vattentank. Låt produkten verka några timmar, koppla in pumpen igen och spola sedan.

Hur mycket låter en Saniflopump?

SANIFLO malpumpar är de tystaste på marknaden och låter inte mer än en vattenspolning. Ljudstyrkan i decibel kan variera från en installation till en annan beroende på pump och framför allt på produktens omgivning (kaklat utrymme eller ej, utrymmets storlek och form). För övrigt är det av största vikt att man följer installationsråden för att undvika fortplantning av ljudvibrationer (undvik kontakt mellan malpump och vägg, placera ljuddämpande fötter under tanken, respektera ledningens fästintervall). Man kan också lägga en ljudisolerande matta mellan malpumpen och golvet och/eller väggen för förbättrad ljudisolering.

Hur lång är livslängden hos en Saniflopump?

Livslängden hos en SANIFLO-pump beror huvudsakligen på installationen och på användningen. Pumpens livslängd uppskattas vara 10 till 15 år under förutsättning att pumpen rengörs och avkalkas, samt att membranet i tryckreglageventilen byts ut vid behov, beroende på områdets vattenkvalitet.

 

Felsökning

 

Var kan jag få tag på en installationsanvisning för en Saniflopump?

Du hittar installationsanvisningar till våra aktuella produkter på vår webbplats www.saniflo.se på produktsidorna under teknisk specifikation för respektive produkt. Du kan också söka efter installationsmanualer till äldre enheter i PRO sektionen på huvudsidan under Se även > Manualer

Gå till manualer

Motorn i min Saniflopump startar inte.

Kontrollera att pumpen är ansluten och att elförsörjningen fungerar som den ska. Ett främmande föremål kanske blockerar skärsystemet. Det kan hända att du kan avlägsna det främmande föremålet på egen hand. VIKTIGT – dra i så fall ut elförsörjningssladden innan du vidtar åtgärden och lossa malpumpen från WC-stolen. Med hjälp av en skruvmejsel kan du avlägsna det främmande föremålet som blockerar knivarnas rörelse. I alla övriga situationer, kontakta godkänd servicepartner nära dig.

Apparaten går igång slumpmässigt

Kontrollera att inte någon av den anslutna sanitetsutrustningen läcker (spolcisternen, kranen m m ). Pumpens backventil kan läcka (sitter i pumpens utloppsvinkel). Rengör eller byt i så fall ut backventilen eller kontakta våra servicepartners

Utpumpningen fungerar inte på korrekt sätt

Vi råder dig att kontakta vår tekniska support på 08-4041535.

 

Garanti/Leverans/Pris

 

Hur mycket kostar en Saniflopump?

SANIFLO är tillverkare och har alltså ingen direktförsäljning. Därför hittar du inga priser för våra pumpar på vår webbsida. Vänd dig till närmste återförsäljare för information, är du privatkund kan du köpa våra produkter genom våra rekommenderade installatörer, listan finns på vår webbplats:

Hitta närmaste återförsäljare

Hur lång är garantin för SFA-produkter?

Vi lämnar 2 års garanti från inköpsdatum på våra produkter under förutsättning att de installeras och används enligt skötsel- och installationsanvisningen. Endast fekalier, toalettpapper och avloppsvatten får spolas ner! Du kan förlänga din garanti upp till 5 år på vissa pumpar genom att registrera produkten på vår hemsida

Gå till garantiförlängning

 

Vilken är leveranstiden för SFA-produkter?

Du kan införskaffa våra produkter via vvs-grossister om du är professionell kund eller genom installatörer om du är privatkund.
De flesta av våra produkter levereras inom 48 timmar om du inte hittar de på hyllan.