Our reports

Our news

ISO FOCUS

Arnaud CORBIER, VD

“ 

Vi erbjuder lösningar som är innovativa, pålitliga och enkla.

"

Några rader från koncernledningen

Under mer än 65 år har SFA försett professionella företag såväl som privata konsumenter med produkter och lösningar i teknikens framkant inom sanitetsområdet. Verksamheten präglas av tekniskt kunnande och uppfinningsrikedom, som i sin tur dagligen genererar pålitliga lösningar, enkla att implementera och använda.

Det här är vår ledstjärna!

Ett förhållningssätt som gjorde att den första kvarnpumpen kunde lanseras 1958, en innovation som revolutionerade interiördesign över hela världen. Genom våra 28 dotterbolag och över 60 distributörer finns SFA numer i nästan 70 länder. 

Vårt företag genomgår en förvandlig från en klassisk verkstadsindustri till ett modernt företag som bättre möter våra kunders efterfrågan på innovativa och funktionsriktiga sanitetsprodukter.

Flera förvärv har berikat vår varumärkesportfölj:  Europelec, Kinedo, Grandform, Watermatic, Zehnder Pumpen och nu senast Format. Dessa varumärken har möjliggjort för oss att framgångsrikt komma in på nya marknader. 

SFA är en global aktör med stark lokal förankring, med ett varumärke som sedan starten bär med sig starka värderingar, ett engagemang och en inspirerande personlighet som vi finner hos alla medarbetare, kunder och partners. Detta förhållningssätt till vårt samhällsengagemang genomsyrar både våra projekt och vårt arbete varje dag.

Välkommen till SFA!

Samhällsengagemang inom SFA koncernen

Vårt förhållningssätt

Som en internationell grupp är vårt främsta syfte enkelt: att designa och tillverka lösningar för hem och offentliga miljöer varsomhelst där vatten rinner.

Under 2016 bestämde SFA:s ledning att det var dags att engagera sig i samhället för att på ett långsiktigt hållbart sätt kunna ta sig an utmaningar inom kommunikation, HR och regelverk. 

SFA:s engagemang inom samhällsansvar är en spegelbild av vårt mål att genomföra en hållbar och säker tillväxt i alla våra aktiviteter.  Genom att fortsätta leverera lösningar som motsvarar våra kunders förväntningar, möter vi sociala och miljömässiga utmaningar i världen såväl som lokalt. 

Vår syn på produkt och varumärke börjar och slutar med kvalitet och bra service.

SFA:s produkter är vida kända inom  VVS-branschen som marknadsledande. 

Från ritbord till färdig produkt kännetecknas hela processen av ett genomgående miljöperspektiv, vilket innebär minsta möjliga miljöavtryck. Vi arbetar aktivt med partners och leverantörer i syfte att dem ska dela våra ambitioner. 

I vårt arbete att stödja medarbetare och samarbeta med leverantörer för att leverera kvalitativa produkter till våra kunder, håller vi genomgående en hög standard av etik och integritet.

Samarbeten och inkludering är centralt i hur vi arbetar. Vi anser att de bästa lösningarna är de som bygger på olika perspektiv och idéer.

Varje år, på världstoalettdagen, som handlar om att inspirera till förändring, att tackla den sanitära krisen globalt och att tillsammans uppnå FN:s 6e globala mål, skänker vi produkter. Dessa produkter möjliggör för barn och vuxna att få tillgång till god sanitet, vilket korrelerar med SFA:s långa historia av att hjälpa människor världen över med sanitära lösningar.

Vår ambition

“ 

Växa tillsammans

"

Ambitionen med vårt samhällsansvar är att utveckla företaget med hjälp av våra medarbetare och tillsammans med våra kunder och partners. Denna amibition vägleder oss dagligen. 

Vårt engagemang

Socialt engagemang och sponsorskap

SFA Group fortsätter sitt engagemang för Planet Water Foundation

SFA-gruppen har aktivt drivit målet att förbättra global tillgång till rent vatten sedan 2011. Sedan 2021 har den stöttat Planet Water Foundation och genomfört konkreta åtgärder för att uppnå detta mål. Det senaste projektet, som genomfördes 2023, visar återigen sitt starka engagemang och orubbliga engagemang.

I samarbete med Planet Water Foundation installerade SFA-gruppen dricksvattenfiltreringssystemet AquaFill i Dan Ha Primary School i Hanoi, Vietnam. Detta system, tyngdkraftsbaserat och med den senaste vattenreningstekniken, säkerställer att patogener avlägsnas från vattnet. Florian GARNIER, VD för SFA Vietnam, deltog personligen i installationen, vilket underströk SFA-gruppens personliga engagemang och engagemang för denna viktiga sak.

Projektet inkluderade även implementering av ett hygienutbildningsprogram för skolbarn. Detta är ett avgörande steg för att främja medvetenhet om hälsosamma hygienrutiner och säkerställa långsiktiga positiva effekter på samhället.

SFA Group stöder Sulabh School Sanitation Club, i Indien

På World Toilet Day vill vi lyfta fram SFA-gruppens partnerskap och det stöd vi har gett till Sulabh School Sanitation Club, Indien. Tillsammans är vi fast beslutna att påskynda skolsanering och hygienutbildning i Haryana.

SFA-gruppen har genom ekonomisk donation lagt grunden för genomförandet av detta ambitiösa initiativ. Det syftar till att förbättra livskvaliteten och utbildningsmöjligheterna för elever i fyra skolor i Gurgaon-kvarteret i delstaten Haryana, Indien.

Samarbetet mellan SFA-gruppen och Sulabh School Sanitation Club, Indien, omfattar följande steg:

  • Omfattning och skolinfrastrukturbedömning
  • Kapacitetsuppbyggnad för studenter och lärare
  • Sensibilisering av intressenter och gemenskaper
  • Massmedias medvetenhetskampanj
  • Utveckling av utbildningsmaterial
  • Projektrecensioner och uppföljningsbesök

Dessa steg är viktiga för projektets framgång, som syftar till att göra skolor renare och hälsosammare samtidigt som man främjar medvetenheten om rent vatten och korrekt sanitet. Projektet påverkar inte bara eleverna positivt utan även lärare och samhället.

Med ekonomiskt stöd från SFA-gruppen blir detta projekt verklighet.

Våra certfikat

Kvalitetshantering

Miljöhantering

"Tillverkat i Frankrike"

CSR bedömning av EcoVadis

SFA Group har tilldelats bronsmedalj för CSR arbetet (företagets samhällsansvar) från EcoVadis, som är världens mest pålitliga utgivare när det kommer till att ge ut hållbarhetsbetyg till företag. Detta resultat placerar SFA-Group bland topp 50 av de företag som bedömts av EcoVadis.

EcoVadis bedömning är byggt på internationnella hållbarhetsstandarder, vilket innefattar: Global Reporting Initiative, FN:s Global compact och ISO 2600 som täcker 200 kategorier över 160 länder.

SFA:s bedömning baserades på hållerbarhetskort som illustrerar utförandet över 21 mätvärden i fyra huvudkategorier:

Miljö

Arbete och mänskliga rättigheter,

etik, och

Hållbar upphandling