SFA sedan 1958

Under mer än 60 år har SFA försett professionella företag såväl som privata konsumenter med produkter och lösningar i teknikens framkant inom sanitetsområdet. Verksamheten präglas av tekniskt kunnande och uppfinningsrikedom, som i sin tur dagligen genererar pålitliga lösningar, enkla att implementera och använda. Lyhördhet för en samhällssituation med sanitära utmaningar utgjorde en katalysator när den första kvarnpumpen fick sina konturer på en ritbräda 1958, och sedan dess har utvecklingen fortsatt i samma anda med enkelhet, kvalitet och användarvänlighet som ledstjärnor.

SFA kännetecknas idag av kunskap och teknikutveckling inom flera områden:

  • Produkter och lösningar inom vattenrening
  • Pumpar och pumpstationer för industri och konsument
  • Pumpar för BDT och WC
  • Utrustning för dusch, jacuzzi och spa

Besök SFA-gruppens webbplats för att få mer information om vår grupp:

   vår historia och våra värderingar

   våra världar och kompetensområden

   våra CSR-förpliktelser

Du kan också ta del av vår HR-policy, våra senaste nyheter och pressmeddelanden, samt upptäcka alla våra dotterbolag.

Från 1958 till idag

1958

SFA grundas och bygger världens första kvarnpump. 

SFA förvärvar Europelec 

1970

SFA expanderar sin verksamhet i Europa och till Nordamerika

1978

SFA börjar marknadsföra sig via TV-reklam

1988

Förvärv av Kindedo (duschkabiner och utrustning)

1990

ISO-certifiering av alla fabriker

1993

Grandform blir en del av SFA (bad- och duschprodukter)

2019

Förvärv av ZehnderPumpen (vatten- och avloppspumpar)

2020

Förvärv av Aquasystem och Format. Lansering av SFA:s nya företagsidentitet

1958

Creation of SFA and the first toilet macerator /

Acquisition of Europelec

1970

SFA expanderar sin verksamhet i Europa och till Nordamerika

1978

SFA börjar marknadsföra sig via TV-reklam

1988

Förvärv av Kindedo (duschkabiner och utrustning)

1990

ISO-certifiering av alla fabriker

1993

Grandform blir en del av SFA (bad- och duschprodukter)

2019

Förvärv av ZehnderPumpen (vatten- och avloppspumpar)

2020

Förvärv av Aquasystem och Format. Lansering av SFA:s nya företagsidentitet

Vad som gör SFA framgångsrikt

VÅRT MÅL:

Kontinuerligt utveckla vårt koncept inom sanitet för företag och konsument, överallt där det finns rinnande vatten.

VÅR VISION & AMBITION:

Med vår expertis inom teknik och design vara ledande på att erbjuda sanitetlösningar med högsta möjliga komfort.

VÅR POSITION:

Vi är en global aktör som levererar innovativa lösningar med hög kvalitet till konkurrenskraftiga priser.

Innovation – kärnan i vårt DNA

Det som kännetecknar SFA är en kombination av kreativitet och ett pragmatiskt förhållningssätt. Detta lägger grunden för att vi kontinuerligt kan utveckla enkla och smarta sanitetslösningar. Uppfinningsrikedom, som i sig utgör grunden för all kreativitet, hittar vi många exempel på inom SFA – Saniflo, Sanifloor, Sanicompact, luftsystemet i balneo terapi-lösningarna och de olika duschsystemens utformning, för att nämna några.

SFA och våra värderingar

Koncernens historia som spänner över mer än 60 år speglar den resa som vi befinner oss på än idag. Vår vision om framtiden bygger på den värderingsgrund som vårt företag vilar på och som utgör en viktig del i koncernens DNA. Dessa värden är starka och vägleder oss dagligen i vårt arbete.

Uppfiningsrikedom

Kännetecknet för SFA Koncernen.

Det som kännetecknar SFA är en kombination av kreativitet och ett pragmatiskt förhållningssätt. Detta lägger grunden för att vi kontinuerligt kan utveckla enkla och smarta sanitetslösningar. Uppfinningsrikedom, som i sig utgör grunden för all kreativitet, hittar vi många exempel på inom SFA - Saniflo, Sanifloor, Sanicompact, luftsystemet i balneo terapi-lösningarna och de olika duschsystemens utformning, för att nämna några.

Komfort

Våra produkter erbjuder dig all möjlig komfort

Sanitär komfort, i allt från badrum till vattencirkulation i hem, i byggnader eller ombord på båtar, utgör ledorden för utvecklingen av alla våra produkter.

Kvalitet

Vi erbjuder den bästa kvaliteten på marknaden

Forskning och utveckling i världsklass samt tillverkning i egna fabriker, utgör en del av bakgrunden till att SFA är världsledande. Högsta kvalitet medför även de lägsta nivåerna av reklamation och produktklagomål från kunder.

Enkelhet

Våra produkter är enkla att installera

Från implementation till daglig användning, gör vi vårt yttersta för att levandegöra vår signatur “SFA - det är enkelt”

Lojalitet

… i relationen

Relationen till våra distributörer och slutkunder, bygger på ett förtroende till vårt varumärke, alltsedan starten 1958.

Pålitlighet och tillit

"Stark partner sedan 1958"

Alla våra produkter är utvecklade och designade för att kunna brukas under många år; driftsäkerhet och kvalitet är något vi aldrig kompromissar med.