SFA sedan 1958

Under mer än 65 år har SFA försett professionella företag såväl som privata konsumenter med produkter och lösningar i teknikens framkant inom sanitetsområdet. Verksamheten präglas av tekniskt kunnande och uppfinningsrikedom, som i sin tur dagligen genererar pålitliga lösningar, enkla att implementera och använda. Lyhördhet för en samhällssituation med sanitära utmaningar utgjorde en katalysator när den första kvarnpumpen fick sina konturer på en ritbräda 1958, och sedan dess har utvecklingen fortsatt i samma anda med enkelhet, kvalitet och användarvänlighet som ledstjärnor.

SFA kännetecknas idag av kunskap och teknikutveckling inom flera områden:

  • Produkter och lösningar inom vattenrening
  • Pumpar och pumpstationer för industri och konsument
  • Pumpar för BDT och WC
  • Utrustning för dusch, jacuzzi och spa

Besök SFA-gruppens webbplats för att få mer information om vår grupp:

   vår historia och våra värderingar

   våra världar och kompetensområden

   våra CSR-förpliktelser

Du kan också ta del av vår HR-policy, våra senaste nyheter och pressmeddelanden, samt upptäcka alla våra dotterbolag.

Från 1958 till idag

1958

SFA grundas och bygger världens första kvarnpump. 

SFA förvärvar Europelec 

1970

SFA expanderar sin verksamhet i Europa och till Nordamerika

1978

SFA börjar marknadsföra sig via TV-reklam

1988

Förvärv av Kindedo (duschkabiner och utrustning)

1990

ISO-certifiering av alla fabriker

1993

Grandform blir en del av SFA (bad- och duschprodukter)

2019

Förvärv av ZehnderPumpen (vatten- och avloppspumpar)

2020

Förvärv av Aquasystem och Format. Lansering av SFA:s nya företagsidentitet

2021

Fusion Grandform / Kinedo

2022

Lansering av SFA Enviro

Öppnande av 2 nya dotterbolag i Vietnam och Indien

2023

Öppnande av ett nytt dotterbolag i Sydkorea

1958

SFA grundas och bygger världens första kvarnpump. 

SFA förvärvar Europelec 

1970

SFA expanderar sin verksamhet i Europa och till Nordamerika

1978

SFA börjar marknadsföra sig via TV-reklam

1988

Förvärv av Kindedo (duschkabiner och utrustning)

1990

ISO-certifiering av alla fabriker

1993

Grandform blir en del av SFA (bad- och duschprodukter)

2019

Förvärv av ZehnderPumpen (vatten- och avloppspumpar)

2020

Förvärv av Aquasystem och Format. Lansering av SFA:s nya företagsidentitet

2021

Fusion Grandform / Kinedo

2022

Lansering av SFA Enviro

Öppnande av 2 nya dotterbolag i Vietnam och Indien

2023

Öppnande av ett nytt dotterbolag i Sydkorea

Vad som gör SFA framgångsrikt

VÅRT MÅL:

Kontinuerligt utveckla vårt koncept inom sanitet för företag och konsument, överallt där det finns rinnande vatten.

VÅR VISION & AMBITION:

Med vår expertis inom teknik och design vara ledande på att erbjuda sanitetlösningar med högsta möjliga komfort.

VÅR POSITION:

Vi är en global aktör som levererar innovativa lösningar med hög kvalitet till konkurrenskraftiga priser.

Innovation – kärnan i vårt DNA

Det som kännetecknar SFA är en kombination av kreativitet och ett pragmatiskt förhållningssätt. Detta lägger grunden för att vi kontinuerligt kan utveckla enkla och smarta sanitetslösningar. Uppfinningsrikedom, som i sig utgör grunden för all kreativitet, hittar vi många exempel på inom SFA – Saniflo, Sanifloor, Sanicompact, luftsystemet i balneo terapi-lösningarna och de olika duschsystemens utformning, för att nämna några.

SFA och våra värderingar

Koncernens historia som spänner över mer än 60 år speglar den resa som vi befinner oss på än idag. Vår vision om framtiden bygger på den värderingsgrund som vårt företag vilar på och som utgör en viktig del i koncernens DNA. Dessa värden är starka och vägleder oss dagligen i vårt arbete.

UPPFINNINGSMÅL: vi skapar smarta lösningar

Vår uppfinningsrikedom är nyckeln till vår framgång. Vi löser kreativt komplexa sanitetsutmaningar och förespråkar utvecklingen av nya lösningar. Med «Du kan. Var som helst." som vår ledstjärna uppmuntrar vi varandra att utöka vår kompetens och förbli öppna för tillväxt och ständiga förbättringar. Vi är mottagliga för nya idéer, engagerar oss i forskning, tar risker för att hitta innovativa problemlösningsmetoder och delar vår kunskap och kompetens för att växa kollektivt.

ENKELHET: vi håller det enkelt

Vi betonar enkelhet i allt vi gör. Vårt mål är att utveckla lösningar som effektivt hanterar komplexa utmaningar samtidigt som de är lätta att förstå och tillämpa. Vi vet att tydlighet och rättframhet är nyckeln. Enkelhet kräver också tydlig kommunikation. Vi tror på öppen och direkt kommunikation där alla parter enkelt kan förstå informationen som utbyts.

KOMFORT: vi ger tröst till människors liv

Vårt fokus ligger på högkvalitativa, pålitliga och hållbara produkter som gör skillnad i människors liv. Vi är fast beslutna att upprätthålla integriteten hos våra produkter och säkerställa komforten och säkerheten för våra kunder och anställda. Vi följer våra åtaganden och kommunicerar transparent med våra intressenter.

OMSORG: vi bryr oss om människor och planet

Vårt ansvar sträcker sig utanför vår organisation. Vi förespråkar för våra anställdas välbefinnande och säkerhet och odlar en inkluderande miljö som värdesätter mångfald. Vi är dedikerade till att söka och agera på feedback för ständiga förbättringar. Vi tar hänsyn till de sociala och miljömässiga konsekvenserna av allt vi gör och arbetar för att göra samhället och miljön till en bättre plats.