Dimensionera din lösning snabbt och enkelt

SFA PumpSelect gör att du snabbt och enkelt kan välja rätt produkt för ditt projekt, och dessutom ladda ned alla detaljer på en gång.

“SFA PumpSelect” är ett mjukvaruprogram som hjälper dig att välja rätt pump för just ditt projekt.

Det finns 3 sätt för dig att välja pump.

Hydrauliskt val baserat på arbetspunkter.

Det hydrauliska valet medger dimensionering och konfiguration av pumparna i enlighet med förutsättningarna för installationen, vad som skall ledas till avloppet samt egenskaperna hos avloppsnätet.

SFA PumpSelect kan hantera ett flertal arbetspunkter oavsett utsläppet.

Produktval utifrån benämning


SFA PumpSelect erbjuder möjligheten till direktval av en pump utifrån namn och typ. När pumpen väl är vald, finns samma funktioner tillgängliga som för hydrauliskt val. Med denna metod kan man definiera arbetspunkter vilket i sin tur medger att man kan använda konfigurationen vid specifika driftförhållanden.

QuickSelector


Genom ett snabbt och kvalificerat hyrauliskt urval är det också möjligt att enkelt dimensionera pumparna genom att mata in den önskade arbetspunkten i funktionen för snabbsökning.

 

 Efter att ha matat in flödet (Q), höjden (H) såväl som den nominella frekvensen, presenteras ett antal passande valmöjligheter. Utöver det möjliggör ett antal nyckelord en förfinad sökning. Därefter kan man ange specifika användningsvillkor likväl som ett hydrauliskt urval.

Instruktionerna hjälper att förstå de 3 valmöjligheter för bästa möjliga förutsättningar att börja använda vårt dimensioneringsverktyg.

SFA PumpSelect.

SFA PumpSelect är en webapplikation som inte kräver någon mjukvaruinstallation.