SFA gör 3D-filerna för sina produkter tillgängliga för dig via BIMobject-webbplatsen för att hjälpa dig att förverkliga dina virtuella renderingar.

BIM ?

BIM (Byggnadsinformationsmodellering) är numera välkänt i byggvärlden och låter konstruktörer producera en 3D-modell av projektet med hjälp av objekt med flera tekniska data. Objekt är 3D-datorrepresentationer av de olika komponenterna i en konstruktion. Planerna är därför nu i digitalt format.

Den digitala modellen utgör en perfekt detaljerad bild av en byggnad, denna projektion gör det alltså möjligt att förutse komponenternas olika sammankopplingar.

Varför blir BIM viktigt?

Enligt en nyligen genomförd FN-studie förväntas världens befolkning uppgå till 9,7 miljarder människor år 2050. Byggintressenter måste hitta mer effektiva designmetoder för att designa och konstruera byggnader, inte bara för att möta den globala efterfrågan, utan också för att skapa smartare, grönare och mer motståndskraftiga utrymmen. Sammankopplingen mellan de olika aktörerna är väsentlig.

BIM gör det inte bara möjligt för design- och konstruktionsteam att arbeta mer effektivt, utan också att fånga upp den data de skapar i processen för att förbättra driften och underhållsaktiviteterna. Detta är anledningen till att användningen av BIM blir mer och mer obligatorisk över hela världen.

Varför blir BIM viktigt?

Enligt en nyligen genomförd FN-studie förväntas världens befolkning uppgå till 9,7 miljarder människor år 2050. Byggintressenter måste hitta mer effektiva designmetoder för att designa och konstruera byggnader, inte bara för att möta den globala efterfrågan, utan också för att skapa smartare, grönare och mer motståndskraftiga utrymmen. Sammankopplingen mellan de olika aktörerna är väsentlig.

 BIM gör det inte bara möjligt för design- och konstruktionsteam att arbeta mer effektivt, utan också att fånga upp den data de skapar i processen för att förbättra driften och underhållsaktiviteterna. Detta är anledningen till att användningen av BIM blir mer och mer obligatorisk över hela världen.

BIM och SFA

Alltid angelägen om att ligga i framkant av innovation SFA erbjuder nu sina produkter i 3D-format med vanliga format, oavsett om de kommer från de stora namnen inom digital publicering eller till och med royaltyfritt. De olika serierna Sanibroyeur, Sanicompact, Sanipompe, Sanicubic och även Sanifos finns därför tillgängliga i flera datorformat för att kunna konstruera en digital modell av en byggnad.