Vårt bidrag till Solvatten

Nyheter , Tips och råd 2021-08-16

Vårt bidrag till Solvatten

Som en global aktör inom sanitet är det viktigt för oss på Saniflo att vi tar vårt ansvar. Därför jobbar vi dagligen mot ett av FN:s globala mål som handlar om alla människors rätt till rent vatten och sanitet. Alla våra produkter tillverkas i våra egna fabriker med högsta kvalité så att de ska hålla i en längre tid. Våra produkter har mindre påverkan på avloppssystemen då pumparna maler ner avföringen vilket leder till mindre risk för igensättningar och blockeringar av avloppsrören. Utöver det vi kan göra själva skänker vi ett ekonomiskt bidrag till organisationen Solvatten.

 

Solvatten är en innovation som renar och värmer vatten med hjälp av solens UV-strålar. På så sätt minskar behovet av att hämta ved till brasan för att koka rent vattnet. Det leder till att träd kan stå kvar och rena luften från koldioxid. Tack vare Solvatten får människor tillgång till rent vatten som är fritt från bakterier, virus och parasiter som annars orsakar vatten- och hygienrelaterade sjukdomar. 

 

En Solvatten ger ca 6 000 liter rent vatten per år och behöver inga batterier, reservdelar eller kemikalier. Den är miljövänlig, lättanvänd och håller i mellan 7 och 10 år. Sedan Solvatten grundades har 400 000 människor fått sin egen Solvatten och deras mål är att 1 miljon människor ska ha en egen Solvatten år 2030. Vi är stolta över att få vara med på deras resa och bidra till att fler människor får tillgång till rent vatten. 

 

I Uganda lever mer än halva befolkningen utan tillgång till rent vatten. Därför har vårt bidrag 

gått till att 23 familjer i Uganda fått sin egen Solvatten. Dessa familjer har fått varmt och rent vatten vilket gör att de minskar risken att bli sjuka. Under sju år minskar antalet sjukdomsdagar med 7 200 dagar. Det gör att föräldrarna kan ägna sig åt inkomstgenererande uppgifter varje dag och barnen kan gå i skolan för att säkra sin utbildning och framtid. Eftersom behovet att hämta ved för att koka rent vattnet minskar, kan 1150 träd stå kvar (under en 7 års period). Solvatten bidrar till ett friskare liv, bättre levnadsvillkor och en renare miljö.