Saniflos Pumpskola - Så räknar du på pumphöjd och pumplängd!

Nyheter 2021-05-26

Saniflos Pumpskola - Så räknar du på pumphöjd och pumplängd!

Saniflos Pumpskola - Så räknar du på pumphöjd och pumplängd!

 

När du ska välja en pump anpassad efter dina behov behöver du även ta med i beräkningen de förutsättningar du har i eller till bostaden. På alla våra produktsidor kan du läsa hur långt respektive hur högt produkten kan pumpa. Detta står angivet som max pumphöjd och max pumplängd.

 

Vår minsta pumpstation; en Sanicubic 1 WP tar hand om allt avloppsvatten från en mindre bostad, sommarstuga eller ett Attefallshus. Pumpstationen klarar av att pumpa max 11 meter vertikalt eller 110 meter horisontellt. Detta betyder att pumpen klarar av en vattenpelare på 11 meter, rakt upp, utan böjar.

 

Friktion i röret gör ofta att man behöver ta bort ca 1 meter i vattenpelare, vilket i praktiken innebär att pumpen kan pumpa 10 meter rakt uppåt. Förutsättningarna är sällan så perfekta, utan det brukar krävas böjar och horisontell pumpning också. För varje meter pumpen pumpar vertikalt, förloras ungefär 10 meter i sidled. För varje 90 graders böj så tappar pumpen 0,5 meter i lyfthöjd. Väljer du att använda två stycken 45 gradiga vinklar, så blir påverkan mindre än 0,1 meter i tapp på lyfthöjden.

 

För att förlora så lite pumplängd som möjligt bör man undvika skarpa böjar i så hög grad som möjligt. För att effektivisera pumpningen är det viktigt att den vertikala pumpningen ligger först och därefter den horisontella, på det sättet blir den totala vattenpelaren lägre.

 

Väljer man att pumpa 30 meter åt sidan först och sedan tre meter uppåt, blir den totala vattenpelaren 34 meter (30 m+3m+1 m i friktion), detta eftersom hela röret kommer att fyllas med vatten och skapa ett tryck mot pumpen, vilket är det som betyder vattenpelare. 34 meter i vattenpelare klarar i princip ingen pump och går att jämföra med motsatsen: att istället pumpa 3 meter rakt upp först och sedan 30 meter åt sidan, då blir vattenpelaren 4 meter totalt. Se illustrerat exempel nedan.

 Exempel hur man räknar på pumphöjd

 

Exemplet nedan visar hur den totala lyfthöjden blir när man lägger till ett vertikalt rör på slutet. Den sista metern uppåt gör att man måste flytta allt vatten i ledningen och därmed blir totala lyfthöjden 33m (2+30+1 samt att inte glömma friktion och böjar). Detta är ingenting vi rekommenderar!

 

Hur man räknar på pumphöjd 

Pumpa diagonalt i uppförsbacke kräver en stark pump, men räknas på ett annat vis. I exemplet nedan är höjdskillnaden 3 meter och längden 30 meter.

Den totala lyfthöjden blir 6 meter i detta fall.

 

Illustrerat exempel på hur man räknar på pumphöjd 

 

Viktigt att komma ihåg när du räknar på pumplängd:

 

       Med max pumphöjd menas vattenpelare och med pumplängd menas total längd som pumpen orkar pumpa.

       Böjningar i rör minskar den totala pumphöjden.

       En 90 graders böj = -0,5 meter i vattenpelare.

       Två 45 graders böjar = -0,1 meter i vattenpelare.

       Friktion i rör skall räknas in i alla rördragningar. Tänk en meter i tapp per meter, generellt sett.

       Pumpa alltid uppåt och sedan bort för att minska total lyfthöjd. 

       Ett horisontellt draget rör kräver alltid fall på 1 cm/ meter.

       Använd alltid dimensionerade rör-storlekar för vad som gäller för just den valda pumpen. Rör med allt för stora eller för små dimensioner påverkar pumpen negativt i kapacitet, och livslängden på pumpen kommer att sjunka markant.

 

Behöver du hjälp med att räkna ut pumplängd, kontakta oss på telefon eller via vårt formulär!

Relaterade produkter