Källor

Design och produktion:

Denna webbutik har skapats med hjälp av programvaran PrestaShop. Besök PrestaShop e-handelsblogg för att hålla dig uppdaterad med de senaste nyheterna och råd om online-försäljning och hantering av en e-handelsplats.

Utförande:

WEBBYRÅ

SFA:s webbplats designades och producerades av webbbyrån 123.

Webbplats: www.lagence123.com

Värd:

OVH

Webbplats: www.ovh.com

Webbplatsen http://www.sfa.fr publiceras av:

SFA:

41 bis avenue Bosquet

75007 Paris - Frankrike

Tel: 01 44 82 39 00

Fax: 01 44 82 39 01

Aktiebolag med ett kapital på 7 500 000 euro

RCS Paris B 409 966 645

Namn på publiceringsansvarig: Marknadsföring

Uppgifter som finns registrerade på denna webbplats får endast utnyttjas av SFA och SFA:s dotterbolag, och de får endast föras vidare till följande mottagare: företag inom SFA-koncernen.

De nuvarande juridiska meddelandena regleras av lagen 78-17 av den 6 januari 1978 om databehandling, filer och friheter och lagen 2004-575 av den 21 juni 2004 om förtroendet för digital ekonomi.

Webbplatsen som helhet och de element som den består av (inklusive texter, träddiagram, programvara, animering, fotografier, videor, illustrationer, diagram, grafiska representationer, logotyper, bilder etc.) utgör immateriella rättigheter (varumärken, intellektuell egendom, patent, modeller ....) som skyddas av lagen om immateriella rättigheter.

Webbplatsen och de delar som utgör SFA:s exklusiva egendom, och endast SFA är behörig att använda immateriella rättigheter och relaterade personlighetsrättigheter, inklusive varumärken, modeller, patent, intellektuell egendom, programvara, databaser, tolkningar, bilder av personer, och detta som ursprunglig ägare, via licens eller efter uttryckligt tillstånd.

Användning av hela eller delar av Webbplatsen, inklusive nedladdning, reproduktion, överföring, representation eller spridning för andra ändamål än för personlig och privat användning för användarens icke-kommersiella syfte är strängt förbjuden. Överträdelse av SFA:s rättigheter ger upphov till sanktionerna enligt både lagen om immateriella rättigheter, särskilt för överträdelser av upphovsrätten (artikel L. 335-1 och följande), varumärkesrättigheter (artikel L. 716-1 och följande), modellrättigheter (artikel L521-1 och följande) och patenträttigheter (artikel L 615-1 och följande) samt enligt civillagen för civilrättsligt ansvar (artikel 9, artiklarna 1382 och följande).

Länkarna på den här webbplatsen kan leda användaren till externa webbplatser vars tillgång och innehåll inte på något sätt är under SFA:s ansvar.

I enlighet med Europaparlamentets och rådets förordning (EU) 2016/679 av den 27 april 2016 kan du begära att få granska, ändra, radera personuppgifter på kontaktsidan eller se sidan "cookies och personuppgifter" för att få veta mer.